image_1
image_2

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Nefroloji Derneği (TND) ve Akdeniz Üniversitesi’ nin ortaklaşa düzenlediği 15. Nefroloji Kış Okulu’nu 31 Mart – 3 Nisan 2016 tarihleri arasında Bodrum Hilton Otel’de organize etmenin mutluluğunu duyuyoruz.

Bilindiği gibi, 2000 yılından beri çok değerli çalışma arkadaşımız merhum Prof Dr Cengiz Utaş’ın önderliğinde başlatılan Nefroloji Kış Okulu faaliyetleri derneğimizin kurumsallaşmış eğitsel çalışmaları arasında çok özel bir yere sahiptir. Bu aktivitenin temel hedefi nefrolog olmayan diyaliz hekimlerinin sürekli eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu programda ağırlıklı olarak hemodiyaliz ile ilgili temel konularla birlikte günlük pratikte sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alınmaktadır. Böylece diyaliz hekimlerinin söz konusu klinik sorunlarla başa çıkma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  Devamı için tıklayınız